Bases / Premiats

Accedeix aquí al PDF de les Bases del Concurs

Accedeix aquí al PDF dels Premiats de l'edició anterior / edició actual